Diginuorisotyön cMOOC-kurssit alkoivat jälleen

Digitaalisen nuorisotyön cMOOC-opintojen ensimmäinen kurssi on jälleen käynnistynyt. Ensimmäisessä kurssissa tutustutaan muun muassa digitaalisen nuorisotyön käytäntöihin sekä nuorten muuttuviin verkonkäyttötapoihin. cMOOC-kursseilla opiskellaan digitaalista nuorisotyötä yhdessä muiden osallistujien kanssa, mikä mahdollistaa vuorovaikutteisen keskustelun ja erilaisten näkökulmien kirjon.

Aloituskyselyn tulosten perusteella mukaan ensimmäiselle kurssille on lähtenyt joukko erilaisia, nuorisotyöstä kiinnostuneita ihmisiä. Suurimman joukon muodostavat 30-45 -vuotiaat nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset, jotka haluavat päivittää omaa ammatillista osaamistaan. Toisen suuren joukon muodostavat eri oppilaitosten opiskelijat, jotka pääsevät kurssien myötä edistämään opintojaan sekä samalla oppimaan digitaalisen nuorisotyön käytäntöjä.

Osallistujia on lähtenyt mukaan ympäri Suomea. Kaikki maakunnat, Ahvenanmaata lukuun ottamatta, ovat edustettuina ja opiskelemassa on myös kaksi Suomen ulkopuoleltakin.

Suurimmalle osalle digitaalinen nuorisotyö on aiheena vielä melko uusi ja moni osallistuja kokeekin itsensä vielä aloittelijaksi, mitä aiheeseen tulee. Erilaisten teemojen ja oppimistehtävien myötä, osallistujat tulevat varmasti saamaan uutta tietoa, sekä ideoita omiin työkalupakkeihinsa.

Seuraava kurssi (Digitaalinen nuorisotyö 2) alkaa 13.3.2017, ilmoittaudu rohkeasti mukaan osoittessa www.distanssi.fi! Kurssit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Digitaalisen nuorisotyön perusteet -kokonaisuuden tavoitteena on lisätä nuorten parissa työskentelevien valmiuksia digitaalisen työotteen soveltamiseen. Opinnot ovat osa Humakin ja Metropolian hallinnoimaa Distanssi-hanketta.