Distanssi-MOOC -hanke 2016-17

Distanssi – MOOC nuorisoalan digitaalisen työotteen vakiinnuttajana on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke. Sen tavoitteena on parantaa nuorisoalan valmiuksia ja nuorisotyöntekijöiden osaamista digitaalisen nuorisotyön parissa. Digitaalisella nuorisotyöllä tarkoitetaan digitaalisen median ja teknologian hyödyntämistä nuorisotyössä ja -toiminnassa. Digitaalinen nuorisotyö ei tee jaottelua kasvokkaisen ja verkossa tapahtuvan toiminnan välillä, vaan sen tavoitteena on vahvistaa nuorten toimijuutta kokonaisvaltaisesti teknologisoituneessa ja digitalisoituneessa maailmassa.

Hankkeessa toteutetaan MOOC- eli Massive Open Online Course -verkkokursseja, joiden teemana on digitaalinen nuorisotyö eri muodoissaan. Taustalla on havainto siitä, että vaikka nuorisotyötä tehdään jo varsin paljon verkkoympäristöissä ja digitaalisella työotteella, täydennyskoulutuksen tarve on laaja. Digitaalinen työote vahvistuu koko ajan ja samalla toimintaympäristö muuttuu. Nuorisotyöntekijät tarvitsevat tällöin tietoa, välineitä ja oman osaamisen päivitystä. Kurssit ovat kaikille avoimia, ja niille toivotaan osallistujiksi niin nuorisotyöntekijöitä, nuorisotyön opiskelijoita kuin muita aihepiiristä kiinnostuneita. Seuraavat kurssit alkavat tammikuussa 2017.

Hanketta koordinoi Humanistinen ammattikorkeakoulu yhdessä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyökumppaneina ovat valtakunnalliset nuorisoalan kehittämiskeskukset Verke ja Koordinaatti. Hanke kestää heinäkuuhun 2076 saakka ja sen pääteteuttaja on Humak.

 

ipad-606766_1280

Uutiset