Ensimmäinen nuorisotyön cMOOC-kurssi alkanut vilkkaasti

Ensimmäinen maksuton ja kaikille avoin nuorisotyön cMOOC-kurssi Johdatus digitaaliseen nuorisotyöhön alkoi 1. helmikuuta. Kurssille ilmoittautui yli 250 opiskelijaa, joista toisen opiskeluviikon loppuun meneessä opinnot oli aloittanut noin 220 opiskelijaa. Opiskelijat on jaettu kurssin ajaksi 16 pienempään ryhmään ja heitä ohjaa kahdeksan e-valmentajaa. Kurssi jatkuu maaliskuun alkuun saakka.

”On ollut ilahduttavaa seurata, miten vilkkaasti kurssilaiset ovat tarttuneet käsiteltäviin aiheisiin. Ryhmäkeskustelut ovat käynnistyneet vilkkaasti, ja opiskelijat jakavat mielellään omaa asiantuntemustaa, kokemuksiaan ja näkemyksiään”, kertoo projektipäällikkö, lehtori Markus Söderlund Humakista.

Toinen ja kolmas cMOOC-kurssi alkavat myöhemmin keväällä ja niille voi edelleen ilmoittautua. Ensimmäisen kurssin kokemuksista saadaan hyödyllistä tietoa seuraavien kurssin suunnittelua ja toteutusta ajatellen. Digitaalisen nuorisotyön cMOOC-kurssit pohjautuvat valmennuspedagogiseen ajatteluun, jossa vuorovaikutuksellinen ja ryhmämuotoinen oppiminen korostuvat ja vastaavasti täysin itsenäisesti suoritettavia tehtäviä on vähemmän.