cMOOC-kurssit

Digitaalisen nuorisotyön cMOOC-kurssit suoritetaan verkossa, ja ne kestävät kurssista riippuen 4-5 viikkoa. Niiden tavoitteena on parantaa osallistujan valmiuksia tehdä digitaalistan nuorisotyötä tavoitteellisesti. Opiskelija voi valita haluamansa määrän kursseja. Jokaiseen kursseihin sisältyy viikkotehtäviä, joista osa suoritetaan itsenäisesti ja osa ryhmän kanssa. Kaikki opetusmateriaalit on saatavilla verkossa, ja erillistä lähiopetusta ei järjestetä. Kursseihin liittyy webinaareja, joita seurataan reaaliaikaisesti. Webinaareista tehdään myös tallenteet niitä opiskelijoita varten, jotka eivät pääse osallistumaan webinaareihin. Opetuksessa noudatetaan valmennuspedagogiikan periaatteita, ja opetuksessa korostetaan vuorovaikutteisuutta ja vertaisoppimista.

Distanssi Mooc
Digitaalinen nuorisotyö tavoittaa nuoria siellä, missä he viettävät aikaa: verkossa.

Kursseista saa suoritusmerkinnän mutta ei erillistä arvosanaa. Suoritusmerkinnän saadakseen opiskelijan tulee suorittaa vaadittavat tehtävät. Humakin ja Metropolian opiskelijoilla on mahdollisuus hyödyntää kursseja osana muita opintojaan. Tästä mahdollisuudesta tulee sopia oman tutkinto-ohjelman ao. opintojakson opettajan kanssa. Humakin opiskelijoiden osalta asiasta on laadittu erillinen ohjeistus. Muiden oppilaitosten opiskelijoiden kannattaa keskustella mahdollisuudesta sisällyttää opintoja omaan opinto-ohjelmaansa. Kurssien suorittamisesta on mahdollista saada todistus hyväksytyn kurssisuorituksen jälkeen.

MOOC on lyhenne sanoista Massive Open Online Course, c viittaa sanaan collaborative Kurssien osallistujamäärää ei ole rajoitettu.

Seuraavat cMOOC-opintojaksot pidetään syksyllä 2017. Rekisteröityminen kursseilla tapahtuu osoitteessa www.distanssi.fi.

 

SYKSYN 2017 KURSSIT:

 • Digitaalinen nuorisotyö 1: Johdanto 9.10.-5.11.2017 (kurssin nimi Digitaalinen nuorisotyö 1B)
 • Digitaalinen nuorisotyö 3: Dialogisuus ja kohtaaminen 13.11.-10.12.2017 (kurssin nimi Digitaalinen nuorisotyö 3B)

Ilmoittautuminen kursseille alkoi maanantaina 4.9. ja jatkuu kurssin aloitusta edeltävään päivään.

 

KEVÄÄLLÄ 2017 PIDETYT KURSSIT:

 • Digitaalinen nuorisotyö 1: Johdanto 16.01.2017 – 12.02.2017
 • Digitaalinen nuorisotyö 2: Osallisuus ja toimijuus 13.03.2017 – 09.04.2017
 • Digitaalinen nuorisotyö 3: Dialogisuus ja kohtaaminen 24.04.2017 – 21.05.2017
 • mini-MOOC NUORI2017-tapahtuman yhteydessä, maaliskuu

 

cMOOC-kurssien keskeiset sisällöt:

cMOOC1:

 • digitaalisen nuorisotyön peruskäsitteet, teoria ja historia
 • teknologinen kehitys ja nuorten verkkokulttuurit
 • digitaalisen nuorisotyön käytännöt

cMOOC2:

 • nuoret digitaalisten mediasisältöjen tuottajina
 • Nuorten verkkovaikuttamisen muodot ja vaikuttajuuteen tukeminen
 • Digitaaliset pelit osana nuorten parissa tehtävää työtä
 • Nuorten itseilmaisun tukeminen

cMOOC3:

 • Kohtaamisen käytännöt, mahdollisuudet ja ympäristöt digitaalisessa nuorisotyössä
 • Nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjaustyö sekä monialaisen työn toimintatavat digitaalisissa ympäristöissä
 • Kohtaamisen ja ohjauskeskustelujen eettiset kysymyksiä digitaalisessa nuorisotyössä
 • Mobiililaitteiden ja digitaalisten pelien käyttäminen nuorten kohtaamisessa ja teknisen osaamisen syventäminen

 

Uutiset